Zimní ARTSEMESTR VŠUP

Koncem každého semestru pořádá Vysoká škola uměleckoprůmyslová veřejnou prezentaci svých uměleckých prací. Nejinak tomu je i letošní zimu a tak budeme mít znovu možnost nahlédnout do zákoutí umělecké školy.

Vernisáž proběhne 13. února od 18 hodin přímo ve škole a výstava  bude přístupná denně od 14. do 21. února. Všech 6 kateder vystaví svoji tvorbu, na které pracovaly celý semestr. Jednotlivé ateliéry se specializovaly přímo na určitá témata, jako například Ateliér skla. Studenti tohoto ateliéru hledali inspiraci v díle světoznámého architekta a urbanisty Josipa Plečnika. Studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi zase čerpali z námětů lidové slovesnosti a tradic. Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V., zase zadala svým studentům téma „zlatý hřeb večera“.

Bude toho jako vždy hodně, takže si Zimní Artsemestr 2013 nenechte ujít.

Foto: Oficiální VŠUP