Max Ernst: Umění na maximum!

Vídeňská Albertina hostí rozsáhlou retrospektivní výstavu Maxe Ernsta, takže si ji ani The Black Light nemohlo nechat ujít. Celé druhé patro nabízí až do 5. května k vidění zhruba 180 děl tohoto slavného umělce a vynálezce mnoha výtvarných technik.

Jak už to tak bývá, od výstav s velkým jménem se očekává hodně, a ne vždycky exhibice splní vaše očekávání. Tato výstava ale rozhodně není tím případem.
Obrazy jsou uspořádány podle období, v kterých je Ernst tvořil. První místnost je tedy věnována prvotinám, kde si mladý Max hledal svůj osobitý výraz. V jeho rané tvorbě je znát nadšení Picassem a díly post-impressionistů. Druhá místnost s šedočernými stěnami představuje poválečné období Ernstovi tvorby. V této době se přidává k dadaistům a věnuje se kolážím s tématem absurdity války.

Po průchodu zrcadlovou uličkou se ocitnete už naplno v Ernstových myšlenkách a fantaziích. Ze světle šedých zdí vyhlíží mnohobarevné obrazy vytvořené různými uměleckými technikami. Obrazy doplňují videa, na kterých sám Ernst vysvětluje postupy frotáže, gratáže nebo oscilace. Přes abstraktnější surrealismus se výstava posune až k vrcholu jeho geniality – k tématu lesa. Příroda Ernsta fascinovala, proto není divu, že zrovna tato díla dovedl k dokonalosti. Na většině z nich pracoval technikou gratáže, nanesení více vrstev na plátno, které se poté vhodným nástrojem seškrabávají.

Poslední místnost ukazovala závěr Ernstovy umělecké činnosti. Kolem 60. let se do módy dostal op-art, který měl nepochybně vliv i na samotného surrealistického mága. Přestože se op-artová díla zaměřují především na vizualitu, tak Ernst i do těchto děl vložil určitou symboliku.

Osobně jsem snad nikdy neviděla umělce s tak rozmanitým spektrem tvorby. Každý kus jeho umění je jiný a fáze se od sebe markantně liší. Nezbývá nic jiného, než se těšit na další vídeňskou výstavu!

Foto: Jolana Haismanová