Světelné božstvo v Kambodži

Chtěli  byste natrefit na zářící hlavu Buddhy? Nebo projít podchodem, který je ozářen projekcí obrovského oka? Díky jednomu umělci se to už v dnešní době nezdá být tak nemožné…

Tím umělcem je Francouz Clemént Briend. Clemént žije a tvoří v Paříži a momentálně také vyučuje fotografii na University of Valenciennes. Pracuje s různými typy projekce, které nabízí nové možnosti. Nevšední interpretací světelných obrazů vzniká nové vnímání prostoru. Místo obvyklého použití plátna totiž Clemént využívá stromy, různé historické památky, podchody nebo kameny.

Ke své nejnovější projekci využil kambodžských stromů, kam promítnul hlavy božstev. Kambodžská kultura je velmi spirituální a vytváří povědomí o světě, který obývají duchové. Tím, že Briend „rozvěsil“ božské symboly po stromech ještě více podtrhnul duchovní atmosféru tohoto místa.

Mezi další jeho umělecká díla patří například projekce na pařížský Vítězný oblouk nebo kameny v Carnacu.

Clement Briend - Cambodian Trees

Clement Briend - Cambodian Trees

photo: clementbriend.com
Jolana Haismanová