Retrospektiva Vladimíra Židlického

Na počest slavného českého fotografa Vladimíra Židlického pořádá Galerie hlavního města Prahy rozsáhlou výstavu jeho celoživotní tvorby. Výstavu s jednoduchým názvem Retrospektiva je možné navštívit v Domě fotografie do 26. dubna 2015.

Vladimír Židlický začal tvořit v uvolněných a kultuře vstřícných 60. letech tohoto století. Možná právě to byl jeden z důvodů, proč se nebál experimentovat a hledat nové výrazové prostředky. „Autor vychází z historicky ověřeného zušlechťování tonality, aby zároveň využíval nátisků a prosvítání rozličných struktur a sahal k završování artefaktů dílčí destrukcí obrazové formy. To je protimluv pouze zdánlivý. Vždyť figurální kompozice s motivy obnažení umocňuje nevypočitatelnými efekty zásahů do matric, zvláště rytím do emulze negativů či přímo odstraňováním jejich částí,“ říká o Židlickém kurátor výstavy Josef Moucha. Nejčastějším žánrem jeho děl se stal akt, ale v celé jeho tvorbě nalezneme i krajiny nebo portréty. Přestože do svých fotografií zasahuje abstraktními nebo surrealistickými prvky, neztrácí na svém naturalismu.

Výstava Retrospektiva je rozdělena do několika částí, ke kterým jsou vždy pečlivě vybrány citáty z úvah samotného Židlického. Jednou z částí je například oddíl reinterpretací původních leteckých fotografií z I. světové války, jenž Židlický vytvořil na památku svého dědečka, který jako letecký důstojník ve válce padl.

Zdroj: Galerie hlavního města Prahy