Matt Wisniewski

Mladý umělec samouk, tak by se dal nazvat rodák z Philadelphie Matt Wisniewski. Od malička se zabýval a experimentoval s uměním, nakonec se dostal až k foto-kolážím, kterým s oblibou říká „visuální experimenty“. A jak své experimenty vytváří? Nejdříve si nafotí spoustu portrétů a textur a poté je kombinuje a skládá na sebe za pomocí photoshopu. Sám o své práci říká, že to není nic těžkého.
Nejčastěji zobrazuje krajinu, květiny, modré nebe s oblaky nebo rozbouřené moře, které promítne do obličejů a postav. Vytváří tak novodobá surrealistická díla příjemně snového charakteru. Pro svá díla si obvykle vybírá modely a modelky, jako například Brita Ashe Stymesta.
Foto-koláže ovšem nejsou jeho povoláním, v běžném životě  pracuje jako web-developer, což nyní studuje na Rochester Institute of Technology.

zdroj: mattw.us, yatzer.com
Jolana Haismanová