Fotka nebo malba? Malba!

Gottfried Helnwein, vídeňský rodák, zabývající se převážně malbou a fotkou. Tvoří už více jak tři dekády a je stále oblíbenější.
Proslavil se díky svým hyperrealistickým malbám velkých formátů, před kterými stojíte metr daleko a stále nevěříte, že to není fotka. Navíc ve vás zanechají lehce nepříjemný pocit neklidu a nevědomí. Ve svých dílech zobrazuje hlavně děti (děvčátka) v různých vypjatých situacích, kde balancuje mezi dětskou nevinností a zlem.
Jeho nejpoužívanejší technikou je olej s akrylem na plátně, kterému se věnuje zhruba od roku 1986. Předtím pracoval často s vodovými barvami nebo kresbou.
V roce 2011 se začal věnovat trochu jinému tématu svých děl a to dětským snům. Děti se v těchto dílech vznáší v prostoru a autor zobrazuje převážně celou postavu, nejen portrét.

Gottfried Helnwein vystavuje svá díla po celém světě, namátkou například v New Yorku, Chelsea nebo v Sacramentu. Další chystané výstavy jsou v Mexico City a v korejském Seoulu. Helnweinovy obrazy jsme mohli vidět v Čechách na výstavě „Sleeping Angels“ v pražském Rudolfinu ( 2008), pár svých děl měl i na kontroverzní výstavě „Dekadence now!“, která proběhla na přelomu roku 2010-2011 také v Rudolfinu. Naposledy se jeho díla, 48 portrétů, ohřálo opět v Rudolfinu v létě 2011.

zdroj: www.helnwein.com
Jolana Haismanová