FIGURAMA 2012

Jako každý rok se pořádá výstava a umělecký projekt studentských prací zvaný FIGURAMA. Projekt si dává za cíl ukázat převážně figurální kresbu a malbu studentů z vysokých škol a zmapovat tak přístup k figuře a člověku jako takovému na různých vysokých školách.
Jelikož je výstava mezinárodní, tak je pravidlem, že se práce stěhují a vystavují na různých místech Evropy. Pro tento rok jsme měli možnost shlédnout výstavu již na Fakultě ČVUT v Praze a nyní se výstava nachází na ruzyňském letišti a to až do konce září. Každý rok se výstav účastní české vysoké umělecké školy, ale i různé zahraniční. Letos se mezi vystavující dostala například Akademie výtvarných umění v Katovicích, Maďarská akademie výtvarných umění v Budapešti nebo Univerzita v Lublani. The Black Light se podařilo zachytit několik prací v druhém terminálu letiště.

Vysoká škola výtvarných umění v Bratislave

Jak bylo už jednou řečeno, výstava má za hlavní cíl mapovat rozdíly v přístupu k figuře na jednotlivých školách. Například na Západočeské univerzitě v Plzni se klade důraz na osobitý projev studenta, kde realističnost a lidské proporce nehrají tak velkou roli. Velmi zajímavou prací je například sedící ženská postava od Marcely Kolárkové. Žena je vyobrazena v červených odstínech s pistolí v ruce a emoce z ní přímo prýští. Hned vedle byla ke shlédnutí naprosto rozdílná práce Terezy Valáškové, která ztvárnila ženu s hlavou zebry. Žena-zebra je jemně zpracována a působí na diváka velmi klidně, ale po delším vnímání se dílo promění na melancholické až depresivní.
Značně depresivní linií se zabývá i Akademie výtvarných umění v Katovicích. Oproti Plzni se však více dbá na proporčnost lidského těla a v dílech vyniká realistické zobrazení.  Mezi nejpůsobivější práce patřila Monika Kopaňska se svým mužem, který sedí symetricky naproti sobě. Celá kresba je černobílá a pozadí je provedeno v obrazcích evokující kachličky. Dalším vynikajícím dílkem byly barevné části lidského těla od Malgorzata Bednarczuk. Části těla jsou zpracovány s anatomickou přesností, což může připomínat až lehce morbidní návštěvu patologického oddělení.

Velmi realistickou a zdánlivě minimalistickou kresbou se zabývá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Práce jsou však dokonale provedeny.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Neměli bychom vynechat ani Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně. Studenti se zde soustředí převážně na abstraktnější pojetí zobrazení lidského těla, což bylo velmi příjemným zpestřením celé výstavy.
Nejslabším článkem výstavy byla nejspíše Univerzita Pardubice. Buď práce ničím nevynikaly nebo bylo jejich pozadí až moc zaplněné, což mohlo působit na diváka až kýčovitě.

Celkově se Figurama 2012 navýsost podařila a nám nezbývá než se těšit na další ročník.

photo: Jolana Haismanová
Jolana Haismanová