COLUMNS

Nové technologie neustále prostupují náš běžný život, a tak není divu, že v nich postupně začíná lidstvo hledat i estetické hodnoty. Počítačovými technologiemi se nechal inspirovat i architekt Michael Hansmeyer.

V jeho novém projektu jednoduše nazvaném Columns (Sloupy) se zabývá převážně ornamentálností, která se ze současné architektury v podstatě vytratila. Hansmeyerovou vizí je, že počítačové technologie a algoritmy mohou vytvářet nové vzory a ornamenty.

Projekt Columns je tedy vytvořen generovanými liniemi algoritmů. Laserem nařezané tenké plechy sestavují složité ornamentální sloupy. Hansmeyer dokonce tvrdí, že bychom měli uvažovat o přidání nového architektonického řádu založeném právě na dělení algoritmů. Z historie známe například řecké sloupové řády s prvky listů nebo volut.

Díky nadpozemskému designu sloupů Michaela Hansmeyera se nemohu ubránit myšlence, že jsem se dostala do Hvězdných válek.

Foto: Michael Hansmayer