AMOR PSÝCHÉ AKCE

Na tom, že se 19. října 2012 v Centru současného umění – DOX otevřela nová výstava, by nebylo nic až tak neobvyklého. Akorát že tato epozice má přeci jen jednu zvláštnost, a tou je zákaz přístupu mladším 18 let. V DOXu se totiž vystavuje pět stovek děl vídeňského akcionismu.

Günter Brus - Action Ana with Anna Brus

Výstava AMOR PSÝCHÉ AKCE si dává za cíl přiblížit roli žen v tomto uměleckém směru, který se rozvíjel hlavně v 60. letech 20. století. Škola vídeňských akcionistů se snaží bojovat za indiviuální svobodu a příspívá k mezilidské a sexuální toleranci. Leckdy to dělala formou pohoršující okolí a mnozí protagonisté museli snášet tvrdé sankce jako napříkld vypovězení ze země. Nebylo divu, že díla plná brutální erotiky, exkrementů a zvratků v té době vzbuzovala obrovský odpor, když i v dnešní veřejnosti zanechá přinejmenším neklid nebo stud.

Díla na výstavu zapůjčil rakouský sběratel a galerista Julius Hummel. „Neznámé a nedoceněné zůstaly ženy a jejich pokusy o změnu v revolučních 60. letech. Sexuální revoluce: ,Antikoncepce a Flower Power‘ společně s politickou a sociální nespokojeností byly zdrojem frustrace a zároveň hnací silou. Jejich spolupráce byla možná pouze díky volbě přátel z řad umělců, kteří je nezištně podporovali v jejich tvorbě i fyzickým nasazením během akcí, “ říká o celém konceptu výstavy sám Hummel. Z vystavujících umělců můžeme vidět například práce Otto Muehla, Hermanna Nitsche, Rudolfa Schwarzkoglera nebo Güntera Bruse.

zdroj: www.dox.cz
Jolana Haismanová